Aluro Group

U bent hier : Home » Historiek

Historiek

Aluro bvba werd op 24/7/1969 opgericht door Frans De Roovere. De oorspronkelijke activiteit van Aluro was voornamelijk “metaalconstructie”. Dit omvatte zowel het plaatsen van metalen constructies voor gebouwen als het bouwen van machines ter bewerking van aluminium. Enkele voorbeelden daarvan zijn : het bouwen van een machine om aluminium vangrails te fabriceren, het bouwen van een pers om aluminium deurtjes te persen voor verlichtingspalen, het bouwen van een machine om aluminium ladders te fabriceren.

De link met aluminium vloeit voort uit het feit dat Frans De Roovere het eerste gedeelte van zijn loopbaan – ruim 20 jaar – gewerkt heeft bij ex-Sidal te Duffel alwaar hij hoofd was van de extrusieafdeling.

Half jaren ’70 werd hij door de firma Reynaers gevraagd voor de functie van Vice President na het plotse overlijden van de stichter Jan Reynaers.

Om het leiden van zijn eigen bedrijf Aluro te kunnen combineren met een bestuursfunctie bij Reynaers voerde Frans de functie bij Reynaers aanvankelijk uit als parttime en bereidde hij intussen zijn oudste zoon Peter (+- 20 jaar) voor op het zaakvoerderschap van Aluro.

Deze parttime job evolueerde echter snel naar een fulltime job en intussen vervoegden ook Koen, Inge en Helmut het bedrijf Aluro. Ook zij waren - net als Peter - opgegroeid tussen het reilen en zeilen van het bedrijf. Dankzij de ervaringen en know how van Helmut bij zijn vroegere werkgever Mazak werd het automatisatiedenken binnengebracht bij Aluro en werd in 1987 de aankoop van de eerste CNC machine een feit.

De activiteit van het plaatsen van metaalconstructies was intussen volledig afgebouwd en het materiaal dat daarvoor dienst had gedaan - zoals stellingen en klein aannemersmateriaal - werd niet meer gebruikt. Men kwam toen op de idee om dit materiaal te verhuren en zo werd de verhuuractiviteit geboren; de eerste jaren als subafdeling van Aluro onder de naam “Aluro Verhuur”en vanaf 1998 via afsplitsing als aparte vennootschap onder de naam “Het Heistse Verhuurcenter” en later onder "Bestrent". De verhuuractiviteit verschilde immers dermate sterk van de andere activiteiten op zowat alle vlakken : markt / product / organisatie / personeel, … dat een afsplitsing het gepaste antwoord was zowel voor Aluro als voor de verhuuractiviteit.

Gezien de substantieel aanwezige technische knowhow binnen Aluro - voornamelijk op vlak van mechanische toepassingen - kwamen diverse en uiteenlopende projecten binnen en hield Aluro zich in de jaren ’90 veelal bezig met het ontwerpen en maken van prototypes voor diverse sectoren. Enkele voorbeelden zijn : een kalfmachine voor de agrarische sector, een patiëntenlift voor de medische sector, een doseersysteem voor de banketbakkerij, …

De nauwe band met de aluminiumwereld enerzijds, naast het feit dat de Europese machinerichtlijnen per sector sterk verschillend waren en steeds complexer werden, zorgden ervoor dat Aluro zich verder ging focussen op de aluminium sector en zich ging specialiseren in het bouwen van machines ter isolatie van aluminium profielen. In de periode 1995-2005 ontpopten de volgende activiteiten zich tot de drie hoofdactiviteiten binnen Aluro :

  • Machinebouw (Aluroroller) : het bouwen en installeren van isolatiemachines voor aluminium profielen met de bijhorende aanverwante activiteiten zoals het geven van opleiding en technisch advies rond de werkplaatsorganisatie
  • CNC : het maken van mechanische onderdelen via CNC bewerkingscentra ten behoeve van enerzijds de eigen afdeling machinebouw en anderzijds voor derden-machinebouwers en/of toeleveranciers
  • Buigtechniek : het buigen van aluminium profielen

Binnen het bedrijf was echter nog een kleine sub-activiteit aanwezig nl. het isoleren van aluminium profielen waarvoor er op momenten te weinig productieruimte beschikbaar was binnen de Aluro-gebouwen en te weinig managementcapaciteit beschikbaar was gezien deze activiteit niet behoorde tot de core-activiteiten. Nochtans was het behouden van de voeling met de isoleeractiviteit belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de isoleermachines. Als oplossing werd elders een pand gehuurd en werd begin 2000 een nieuwe vennootschap opgericht nl. ISOTECH. Het management ervan werd en wordt nog steeds waargenomen door een niet-familiale aandeelhouder.

Aluro besliste om zich verder te focussen op de drie hoofdactiviteiten en geen andere projecten meer aan te nemen en/of te behouden die de focus hiervan zouden verleggen.

Naarmate de respectieve activiteiten groeiden, werd het steeds moeilijker om deze binnen dezelfde onderneming te behouden zonder afbreuk te doen aan efficiëntie en motivatie. Deze drie activiteiten vroegen immers om een eigen aanpak wat betreft de organisatie van productie, marketing en personeelsbeleid.

Een splitsing van ALURO BVBA in drie aparte juridisch entiteiten drong zich derhalve op. Voor het behoud van de internationale uitstraling van de ALUROLLER business, werd geopteerd voor een partiële splitsing waarbij de activiteit van machinebouw behouden werd binnen de bestaande vennootschap ALURO bvba en waarbij de andere activiteiten werden ondergebracht in de nieuw opgerichte vennootschappen : BVBA ALURO CNC en BVBA ALURO BUIGTECHNIEK (momenteel onder de naam Bestbend). Deze splitsing werd een feit per 1/1/2007.

De overkoepelende diensten – zoals boekhouding, financiën, IT-beheer, personeels-administratie & selectie, receptie, onderhoud, ..; - werden overgeheveld naar de holding Aluro Group nv - die opgericht werd eind 2006 - en die zich tot doel stelt : Het bieden van een professionele en significante ondersteuning aan de ontwikkeling en de groei van de verbonden ondernemingen.

Gezien “techniek” de rode draad is doorheen de diverse bedrijven; is er doorheen de jaren een aanzienlijke technische know-how opgebouwd. De borging en verdere ontwikkeling van deze know-how zijn essentieel voor de toekomst van de bedrijven. Maar ook en vooral het bezig zijn met innovatie is van wezenlijk belang en moet een structurele plaats krijgen om te vermijden dat innovatie “voor en na” moet gebeuren en dus niet systematisch en met de nodige snelheid. Om hieraan een antwoord te geven, werd in 2007 Robojob nv opgericht; een innovatiebedrijf dat als doel heeft de realisatie van automatisatieprojecten in productieomgevingen.


Naar welk bedrijf bent u op zoek?
Which company are you looking for?